Skip to main content
Herontwikkeling Wooldseweg 12

Het Wooldse Hof

Al geruime tijd wordt er nagedacht over de woonbehoeftes van ouderen in Winterswijk. Hoe kunnen wij er voor zorgen dat deze ouderen, op een moderne en comfortabele manier, zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen? Ook is er binnen onze gemeente een tekort aan betaalbare appartementen. Het Wooldse Hof speelt hier slim op in door beide doelgroepen een eigen plek te geven. Het nieuwe plan, welke ontworpen is in samenspraak met Wiegerinck Architecten, bestaat namelijk uit circa 32 appartementen en 8 levensloopbestendige woningen. Dit zorgt voor onderlinge verbinding en samenhang.

Het Wooldse Hof zit nu nog in de  participatiefase. Dit betekent dat u volop gebruik kunt maken van de mogelijkheid om over dit plan mee te denken en mee te praten. Zodra de situatie het toelaat zullen wij een fysieke informatieavond inplannen, mocht dit niet tot de mogelijkheden behoren dan zullen wij deze bijeenkomst online organiseren.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Nieuwsberichten

door Bas Hommelink
16 februari 2021

Herontwikkeling Wooldseweg 12

Beste geïnteresseerde,

Zoals jullie waarschijnlijk niet is ontgaan, liggen er al langere tijd plannen voor de herontwikkeling van Wooldseweg 12. Op deze locatie is al jaren BMN Bouwmaterialen gevestigd, echter hebben zij de wens om te vertrekken naar een andere locatie in Winterswijk. De locatie is ook in beeld geweest voor de huisvesting van Marga Klompé echter bleek na de verkenning en haalbaarheid dat het voorgenomen plan niet passend was op deze locatie. Zodoende is er contact gezocht met een nieuwe partij, namelijk WAM&VanDurenBouwgroep. Wij, als WAM&VanDuren zijnde, hebben inmiddels een plan ontwikkeld voor de ontwikkeling van appartementen en levensloopbestendige woningen op deze locatie; Het Wooldse Hof genaamd.

Laten wij ons even voorstellen
Wij zijn WAM&VanDurenBouwgroep. Wij hebben een rijke ervaring in het opzetten van vernieuwende woonconcepten en het realiseren hiervan. Sinds enige tijd zijn wij betrokken bij de herontwikkeling van de BMN locatie en samen met Wiegerinck Architecten hebben we hiervoor een her invulling na wonen ontworpen. Wij hopen u via deze brief te informeren over de nieuwe ontwikkelingen van deze locatie.

Invulling Het Wooldse Hof
Al geruime tijd wordt er nagedacht over de woonbehoeftes van ouderen in Winterswijk. Hoe kunnen wij er voor zorgen dat deze ouderen, op een moderne en comfortabele manier, zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen? Het Wooldse Hof speelt hier op in. Het nieuwe plan bestaat namelijk uit een circa 30-tal appartementen en 8 levensloopbestendige woningen. Meer weten over de invulling van dit plan of de uitstraling hiervan? Bekijk onze projectwebsite, www.hetwooldsehof.nl

Procedure van het plan
Om dit plan te realiseren, is er een bestemmingswijziging nodig. Wij zijn momenteel volop in gesprek met het college van burgemeester en wethouders. Het college zal een principebesluit nemen, waarin zij kunnen aangeven of de herontwikkeling in deze vorm acceptabel is en waarop wij vervolgens ons plan op kunnen uitwerken. Vanuit dit besluit, zal er een ontwerpbestemmingsplan worden opgesteld. Uiteraard zullen wij u als buurt actief betrekken bij de verdere planontwikkeling.

Denk mee aan de ontwikkeling van het Wooldse Hof
Het Wooldse Hof zit nu nog in de  participatiefase. Dit betekent dat u volop gebruik kunt maken van de mogelijkheid om over dit plan mee te denken en mee te praten. Zodra de situatie het toelaat zullen wij een fysieke informatieavond inplannen, mocht dit niet tot de mogelijkheden behoren dan zullen wij deze bijeenkomst online organiseren. We zullen dit tijdig met u communiceren.

Mocht u nu al een reactie hebben en of aandachtpunten of onderwerpen waar wij rekening mee dienen te houden, laat dan een reactie achter op onze website www.hetwooldsehof.nl, of stuur een e-mail naar info@hetwooldsehof.nl.

https://hetwooldsehof.nl/wp-content/uploads/2021/02/Wooldsehof_4.jpg

Plattegrond herontwikkeling

Wooldseweg 12 7101 HW Winterswijk

Planning

  • Principebesluit defintief (verwachting)

    februari 2021
  • Ontwerpbestemmingsplan (verwachting)

    mei 2021